۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
اصلاحيه شماره 2پيرو آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد خدمات مراقبت هاي اوليه سلامت مراكز جامع سلامت وپايگاههاي شهر ٬ حاشيه شهر مركز بهداشت ايرانشهر – چابهار – كنارك به شماره مناقصه 143-04-98 به اطلاع مي رساند به دليل اصلاحاتي در شرايط عمومي و اختصاصي و آگهي مناقصه، جهت دريافت مجدد اسناد اقدام نمايند.

اطلاعيه شماره 2

پيرو آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد خدمات مراقبت هاي اوليه سلامت مراكز جامع سلامت وپايگاههاي شهر ٬ حاشيه شهر مركز بهداشت ايرانشهر چابهار كنارك به شماره مناقصه 143-04-98  به اطلاع متقاضيان شركت در مناقصه مي رساند به دليل  اصلاحاتي در شرايط عمومي و اختصاصي، جهت  دريافت مجدد اسناد اقدام نمايند،لذا فروش اسناد و دريافت پاكات پيشنهادات،حد اكثرتا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/05/15تمديد گرديد.

تاریخ:
1398/05/06
تعداد بازدید:
930
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal