۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
نام و نام خانوادگی: مهندس كاظم موحد
شماره تلفن: 05437213892
پست الکترونیک:
سمت: رئيس اداره منابع فيزيكي
آدرس: ايرانشهر خيابان امام خميني نبش امام خميني 46

طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal