۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
معرفي كاركنان آموزش

خانم نصرت راحت دهمرده       كارشناس فوريت و هوشبري

خانم سيد فلورا حبيبي            كارشناس مامايي

خانم فرزانه كاووسي              فوريت پزشكي

خانم نورجهان استادي             كارشناس بهداشت محيط ، بهداشت عمومي و بهداشت حرفه اي

خانم فرشته بهادرزهي             كارشناس پرستاري و سلامت دهان

 خانم سودابه آزاد            كارشناس اتاق عمل وعلوم آزمايشگاهي

شرح وظايف كارشناس خدمات آموزشي: 

1.انجام كليه امور آموزشي مربوط به دانشجويان

2.تشكيل پرونده آموزشي براي دانشجويان جديد  الورود و انتقالي

3.بررسي مستمر وضعيت تحصيلي كليه دانشجويي پرستاري و مامايي از زمان پذيرش در دانشكده تا فارغ التحصيلي : شامل كنترل پرونده آموزشي ،گذراندن كليه واحدها مطابق سرفصل و توزيع ترمي ، اخذ نمره قبولي در كليه دروس و كارآموزي ها،رعايت پيش نياز دروس و.....

4.هماهنگ بودن با مدير گروه و اساتيد مشاور رشته پرستاري و مامايي در امور مربوط به دانشجويان ، پيگيري و تكميل فرمهاي ارزشيابي و طرح درس گروه و....

5.صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت دانشجويان پرستاري و مامايي

6.مسئوليت اداره امور كلاس ها طبق برنامه

7.كمك به برگزاري امتحانات پايان ترم و انجام حضور و غياب دانشجويان در جلسه امتحان

8.راهنمايي كليه دانشجويان در انجام امور آموزشي تحت وب

9.تهيه امور دانشجويان شاغل به تحصيل ،ممتاز ،مشروط و فارغ التحصيل در هر نيمسال در صورت لزوم

10.آماده كردن زونكن امتحانات و نمرات پايان ترم

11.بايگاني كليه نامه هاي رسيده و رونوشت نامه هاي ارسالي و ساير اوراق مربوط به آموزش در زونكن هاي مربوطه

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/10
تعداد بازدید:
2779
Powered by DorsaPortal