۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
معرفی
حوزه رياست
معاونتها
دانشكده ها
شبكه ها
بيمارستان ها
عكس و رسانه
تكريم ارباب رجوع
نظام پيشنهادات
شماره تلفن ها
ارتباط با ما
Collapse منو اصلي جديدمنو اصلي جديد
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي </span>معرفي
معرفي رياست دانشگاه
سياست‌هاي كلي سلامت
اهداف سازماني
درباره دانشكده
نمودار سازماني
شوراي فناوري اطلاعات دانشكده
بيانيه حريم خصوصي دانشگاه
بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تست</span>تست
تست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> حوزه رياست </span> حوزه رياست
معرفي دفتر رياست
اداره حراست
دفتر روابط عمومي
مديريت آمار و فناوري اطلاعات
مديريت غذا و دارو
مديريت هسته گزينش
امور بين الملل
اداره بازرسي ،ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات
ستاد امور شاهد و ايثارگران
كارآفريني
اداره طب سنتي و مكمل
اداره پرستاري
دبيرخانه هيات امناء و امور شوراها
اداره امور دارويي
اداره نظارت و ارزيابي فرآوردهاي خوراكي،آشاميدني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> معاونتها</span> معاونتها
معاونت آموزشي
معاونت توسعه مديريت و منابع
معاونت بهداشت
معاونت درمان
معاونت اجتماعي
معاونت دانشجويي و فرهنگي
معاونت تحقيقات و فناوري
معاونت غذا و دارو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">  دانشكده ها</span> دانشكده ها
دانشكده پزشكي
گروه مامائي
گروه پرستاري
گروه فوريت هاي پزشكي
مجتمع آموزش عالي سلامت نيكشهر
مجتمع آموزش عالي سلامت چابهار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبكه ها </span>شبكه ها
مركز بهداشت ايرانشهر
شبكه بهداشت و درمان نيكشهر
مركز بهداشت فنوج
شبكه بهداشت و درمان سرباز
مركز بهداشت دلگان
مركز بهداشت قصر قند
شبكه بهداشت و درمان چابهار
شبكه بهداشت و درمان كنارك
مركز بهداشت مهرستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيمارستان ها</span>بيمارستان ها
بيمارستان ايران
بيمارستان خاتم الانبياء
بيمارستان ولايت
بيمارستان 22 بهمن
بيمارستان امام علي(ع)
عكس و رسانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دولت و مردم</span>دولت و مردم
تكريم ارباب رجوع
نظام پيشنهادات
ميز خدمت الكترونيك
ارتباط با ما
Collapse منو بالامنو بالا
ورود اعضا / عضويت
پست الكترونيك
نقشه سايتطراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal