۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
معرفی
حوزه رياست
معاونتها
دانشكده ها
شبكه ها
بيمارستان ها
عكس و رسانه
تكريم ارباب رجوع
نظام پيشنهادات
شماره تلفن ها
ارتباط با ما
Collapse منو اصلي جديدمنو اصلي جديد
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي </span>معرفي
معرفي رياست دانشگاه
سياست‌هاي كلي سلامت
اهداف سازماني
درباره دانشگاه
نمودار سازماني
شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي دانشگاه
بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> حوزه رياست </span> حوزه رياست
معرفي دفتر رياست
اداره حراست
دفتر روابط عمومي
مديريت آمار و فناوري اطلاعات
مديريت غذا و دارو
مديريت هسته گزينش
امور بين الملل
اداره بازرسي ،ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات
ستاد امور شاهد و ايثارگران
كارآفريني
اداره طب سنتي و مكمل
اداره پرستاري
دبيرخانه هيات امناء و امور شوراها
اداره امور دارويي
اداره نظارت و ارزيابي فرآوردهاي خوراكي،آشاميدني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> معاونتها</span> معاونتها
معاونت آموزشي
معاونت توسعه مديريت و منابع
معاونت بهداشت
معاونت درمان
معاونت اجتماعي
معاونت دانشجويي و فرهنگي
معاونت تحقيقات و فناوري
معاونت غذا و دارو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">  دانشكده ها</span> دانشكده ها
دانشكده پزشكي
گروه مامائي
گروه پرستاري
گروه فوريت هاي پزشكي
مجتمع آموزش عالي سلامت نيكشهر
مجتمع آموزش عالي سلامت چابهار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبكه ها </span>شبكه ها
مركز بهداشت ايرانشهر
شبكه بهداشت و درمان نيكشهر
مركز بهداشت فنوج
شبكه بهداشت و درمان سرباز
مركز بهداشت دلگان
مركز بهداشت قصر قند
شبكه بهداشت و درمان چابهار
شبكه بهداشت و درمان كنارك
مركز بهداشت مهرستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيمارستان ها</span>بيمارستان ها
بيمارستان ايران
بيمارستان خاتم الانبياء
بيمارستان ولايت
بيمارستان 22 بهمن
بيمارستان امام علي(ع)
عكس و رسانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دولت و مردم</span>دولت و مردم
تكريم ارباب رجوع
نظام پيشنهادات
فرم ثبت نام در همايش گردش گري سلامت
سامانه ثبت نام آموزش زبان
ميز خدمت الكترونيك
ارتباط با ما
Collapse منو بالامنو بالا
ورود اعضا / عضويت
پست الكترونيك
نقشه سايتطراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal