۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالا معاونت آموزشیمنو بالا معاونت آموزشی
صفحه اصلي پرتال
ورود اعضا / عضويت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابخانه ديجيتال</span>كتابخانه ديجيتال
وب سايت كتابخانه ي مركزي دانشگاه
راهنماي استفاده از منابع الكترونيكي
سامانه بانك اطلاعاتي جامع پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
منابع الكترونيكي
Collapse منو جدید آموزشمنو جدید آموزش
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاون آموزشی</span>معاون آموزشی
معرفي معاون آموزشي
مسئول دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوري اطلاعات</span>فناوري اطلاعات
مسئول
شرح وظايف
چند توصيه ايمني به كاربران آموزش
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
مسئول مور مالی و اداری
واحد حسابداری
کارپرداز
تدارکات
انبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کار گزینی</span> کار گزینی
مسئول کار گزینی
همکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری</span>امور اداری
دبیرخانه
بایگانی
استراتژی معاونت آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تكريم ارباب رجوع</span>تكريم ارباب رجوع
منشور اخلاقي
قوانين و مقررات طرح تكريم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور آموزشی</span>مدیریت امور آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیر امور آموزشی</span>مدیر امور آموزشی
معرفي مدير آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره خدمات آموزشی</span>اداره خدمات آموزشی
واحد پذیرش و ثبت نام
واحد رایانه و سامانه سما
آموزش دانشکده ها و گرو های آموزشی
واحد نقل و انتقالات و دانشجویان شهریه پرداز
واحد امتحانات و امور کلاس ها
واحد آمار و نظام وظیفه
واحد دانش آموختگان
بایگانی و دبیرخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی همکاران</span>معرفی همکاران
کارشناسان آموزشی آمورش کل
کارشناسان آموزش دانشکده ها و گروه های آموزشی
کارشناسان واحد فارغ التحصیلی
آموزش بین الملل و روابط بین الملل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایند ها و آئین نامه های آموزشی</span>فرایند ها و آئین نامه های آموزشی
فرایند ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های آموزشی</span>فرم های آموزشی
فرم هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ها</span>مدیریت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور هیئت علمی</span>مدیریت امور هیئت علمی
معرفی مدیر
معرفی همکاران
اهداف و وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره کارگزینی هیات علمی</span>اداره کارگزینی هیات علمی
معرفی
همکاران
فرایندها
گروه اموزشی
Collapse ایین نامه ها ،قوانین و مقررات اعضای هیات علمیایین نامه ها ،قوانین و مقررات اعضای هیات علمی
کلیات و نحوه ورود و استخدام
فرصت های مطالعاتی
ماموریت ها
تکالیف عمومی عضو هیات علمی
نظام پرداخت حقوق مزایا
مرخصی ها
بازنشستگی
ارزیابی و عملکرد
قوانین و مقررات متفرقه
Collapse هیات ممیزههیات ممیزه
معرفی و اهداف
اعضا
ایین نامه ها
فرم ها
فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ترفیع</span>کمیته ترفیع
معرفی و اهداف
ایین نامه
فرم ها
فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته جذب</span>کمیته جذب
معرفی و اهداف
فرایندها
کمیته بورسیه
هسته گزینش هیات علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ستاد رفاهی</span>ستاد رفاهی
معرفی مدیر
معرفی اداره رفاه اعضای هیات علمی
لیست خدمات جاری
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی</span>مدیریت مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضا</span>اعضا
دبیر
کارشناسان
اپلیکیشن اموزش مداوم
وبینار برگزار شده
سامانه آموزش مداوم
تماس با ما
مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( EDC)
مدیریت مرکز آموزشی مهارتی و حرفه ایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها و گروه های آموزشی</span>دانشکده ها و گروه های آموزشی
دانشکده پزشکی
دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دانشکده پرستاری چابهار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز آموزشی درمانی</span>مراکز آموزشی درمانی
بیمارستان ایران
بیمارستان خاتم الانبیاء
بیمارستان امام علی (ع)
بیمارستان 22 بهمن
بیمارستان روانپزشکی شفا
مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای
ارتباط با ما
Collapse منو اصلی معاونت آموزشیمنو اصلی معاونت آموزشی
دفتر معاونت آموزش
معاونت فرهنگي دانشجويي
اعضاي هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه فوريت هاي پزشكي
دانشکده بهداشت
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پزشکی
وب سايت كتابخانه ي مركزي دانشگاه
راهنماي استفاده از منابع الكترونيكي
سامانه بانك اطلاعاتي جامع پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
پايگاه هاي اطلاعاتي
Collapse آيتم هاي پوستهآيتم هاي پوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزش، تحقيقات و دانشجويي</span>معاونت آموزش، تحقيقات و دانشجويي
همكاران
معاون آموزشي،تحقيقات و دانشجويي
مركز آموزش مداوم علوم پزشكي
مركز مطالعات و توسعه آموزش
اداره مشاوره
واحد علم سنجي اعضاي هيئت علمي
نيروي انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> مديريت آموزش و تحقيقات </span> مديريت آموزش و تحقيقات
مدير آموزش و تحقيقات
توسعه فناوري سلامت
اداره خدمات آموزشي و دانش آموختگان
امور پژوهشي و ارزيابي تحقيقات
آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی
اداره خدمات آموزشي
آئين نامه ها، فرآيند ها و برنامه هاي آموزشي
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> مديريت دانشجويي و فرهنگي </span> مديريت دانشجويي و فرهنگي
معاونت فرهنگي دانشجويي
اداره رفاه
كارشناس تغذيه
كارشناس امور خوابگاه ها
كارشناس امور فرهنگي و فوق برنامه
كارشناس امور پژوهشي (قرآن و عترت)
مربيان تربيت بدني
انواع وام
تعهد محضری
صدور تسویه حساب صندوق رفاه
لينك هاي ويژه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علم سنجي</span>علم سنجي
فايل هاي آموزشي
ليست مجلات نمايه شده در پايگاه هاي اطلاعاتي معتبر
تماس با ما
لينك هاي مفيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره مشاوره</span>اداره مشاوره
فصل نامه پيام مشاور
تست ها
آئين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي</span>دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
كارگروه ها
بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
استانداردهاي اعتباربخشي موسسه اي
تماس با ما
لينك هاي ويژه علم سنجي
Collapse منو علم سنجيمنو علم سنجي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي واحد</span>معرفي واحد
معرفي واحد علم سنجي
معرفي مسئول واحد
معرفي همكاران
اهداف علم سجي
شرح وظايف
شاخص هاي علم سنجي
آئين نامه ها و فرم ها
كتب و مقالات
ارزشيابي دانش آموختگان
فايل هاي آموزشي
ارائه بازخورد
تماس باما
Collapse منو تحول و نورآوریمنو تحول و نورآوری
خانه
معرفي
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
كارگروه ها
بسته هاي تحول و نوآوري
لينك ها
تماس باما
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
آدرس
نقشه سايت
ليست كارگاه ها
آموزش ها
اطلاعيه هاPowered by DorsaPortal