۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالا معاونت آموزشیمنو بالا معاونت آموزشی
صفحه اصلي پرتال
ورود اعضا / عضويت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابخانه ديجيتال</span>كتابخانه ديجيتال
وب سايت كتابخانه ي مركزي دانشگاه
راهنماي استفاده از منابع الكترونيكي
سامانه بانك اطلاعاتي جامع پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
منابع الكترونيكي
Collapse منو جدید آموزشمنو جدید آموزش
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاون آموزشی</span>معاون آموزشی
معرفي معاون آموزشي
مسئول دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوري اطلاعات</span>فناوري اطلاعات
مسئول
شرح وظايف
چند توصيه ايمني به كاربران آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کار گزینی</span> کار گزینی
مسئول کار گزینی
همکاران
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
مسئول مور مالی و اداری
واحد حسابداری
کارپرداز
تدارکات
انبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری</span>امور اداری
دبیرخانه
بایگانی
استراتژی معاونت آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تكريم ارباب رجوع</span>تكريم ارباب رجوع
منشور اخلاقي
قوانين و مقررات طرح تكريم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش کل</span>آموزش کل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت آموزشي</span>مديريت آموزشي
معرفي مدير آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره کل آموزش</span>اداره کل آموزش
معرفي مسئول آموزش
معرفي كاركنان آموزش
واحد ثبت نام و پذیرش
واحد امتحانات و نمرات
دانش آموختگان
واحد انتقالات
آمار و انصراف نظام وظیفه
خدمات ماشینی
فرم هاي آموزشي
آيين نامه هاي آموزشي
فرايند هاي آموزشي
تقويم آموزشي دانشگاه
اداره پذیرش و ثبت نام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> امور هیئت علمی</span> امور هیئت علمی
معرفی مدیر
معرفی همکاران
اهداف و وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره کارگزینی هیات علمی</span>اداره کارگزینی هیات علمی
معرفی
همکاران
فرایندها
گروه اموزشی
Collapse ایین نامه ها ،قوانین و مقررات اعضای هیات علمیایین نامه ها ،قوانین و مقررات اعضای هیات علمی
کلیات و نحوه ورود و استخدام
فرصت های مطالعاتی
ماموریت ها
تکالیف عمومی عضو هیات علمی
نظام پرداخت حقوق مزایا
مرخصی ها
بازنشستگی
ارزیابی و عملکرد
قوانین و مقررات متفرقه
Collapse هیات ممیزههیات ممیزه
معرفی و اهداف
اعضا
ایین نامه ها
فرم ها
فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ترفیع</span>کمیته ترفیع
معرفی و اهداف
ایین نامه
فرم ها
فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته جذب</span>کمیته جذب
معرفی و اهداف
فرایندها
کمیته بورسیه
هسته گزینش هیات علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ستاد رفاهی</span>ستاد رفاهی
معرفی مدیر
معرفی اداره رفاه اعضای هیات علمی
لیست خدمات جاری
شرح وظایف
Collapse اداره کل تحصیلات تکمیلیاداره کل تحصیلات تکمیلی
واحد دستیاری
واحد دانشجویان PHD
واحد دانشجویان ارشد
واحد مربوط به سما
واحد دانشجویان MPH
کارگاه ها و شورای تحصیلات تکمیلی
آموزش بین الملل و روابط بین الملل
کمیته HSR
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده هاو گروه های آموزشی</span>دانشکده هاو گروه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پرستاری و مامایی</span>دانشکده پرستاری و مامایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پرستاری</span>گروه پرستاری
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
اعضاي هيات علمي
آئين نامه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مامایی</span>گروه مامایی
مدیرگروه مامایی
فرم ها و فرآیندها
برنامه هاي آموزشي
اعضاي هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه تکنولوژِی  اطاق عمل</span>گروه تکنولوژِی اطاق عمل
مدیرگروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
اعضاي هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی</span>گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
مدیرگروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
آرایش درسی کاردانی رشته فوریت پزشکی
آرایش درسی کارشناسی رشته فوریت پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه ها و فرایندها</span>آئین نامه ها و فرایندها
فرم ارزیابی احیای قلب
فرم ارزیابی کارآموزی تعمیر و نگهداری آمبولانس
فرم ارزیابی کارآموزی در عرصه اطفال
فرم ارزیابی کارآموزی در عرصه تروما
فرم ارزیابی کارآموزی در عرصه فوریت داخلی 2
فرم ارزیابی کاراموزی در عرصه پایگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کوریکولوم فوریت پزشکی</span>کوریکولوم فوریت پزشکی
کریکولوم کاردانی فوریتهای پزشکی
کریکولوم کارشناسی فوریت پزشکی
اعضاي هيات علمي
EDO دفتر توسعه آموزش
اعضای هیئت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پزشکی</span>دانشکده پزشکی
گروه علوم پایه
گروه علوم بالینی
اعضای هیئت علمی
EDO دفتر توسعه آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه ها</span>آئین نامه ها
آئین نامه دوره دکتری عمومی
کوریکولوم پزشکی
منابع آزمون جامع علوم پایه
بلوک بندی پزشکی ترم2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های بهداشت</span>گروه های بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مهندسی بهداشت حرفه ایی و ایمنی کار</span>گروه مهندسی بهداشت حرفه ایی و ایمنی کار
تاريخچه
مدیریت گروه
وظايف مدير گروه
اعضاي هيات علمي
کارشناسان گروه و آزمایشگاه
آیین نامه های آموزشی و دستورالعمل ها
آرایش ترمی و دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه های گروه</span>آزمایشگاه های گروه
آزمایشگاه عوامل فیزیکی
آزمایشگاه عوامل شیمیایی و سم شناسی
آزمایشگاه ایمنی
آزمایشگاه ارگونومی
برنامه امتحانات ترم
دستورالعمل های ایمنی آزمایشگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مهندسی بهداشت محیط</span>گروه مهندسی بهداشت محیط
مدير گروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
اعضاي هيات علمي
برنامه هاي آموزشي
ارایش ترمی کارشناسی ایرانشهر
ارایش ترمی کارشناسی چابهار
برنامه ترم بندی گروه ایرانشهر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی بهداشت عمومی</span>کارشناسی بهداشت عمومی
مدير گروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
آرايش ترمي دوره كارشناسي
دفتر توسعه آموزش
اعضای هیئت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های پیراپزشکی</span>گروه های پیراپزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه علوم آزمایشگاهی</span>گروه علوم آزمایشگاهی
مدير گروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
برنامه آموزشی
كوريكولوم رشته علوم آزمايشگاهي
اعضاء هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هوشبری</span>گروه هوشبری
معرفی گروه
مدیرگروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
برنامه درسی رشته هوشبری
جدول ترم بندی دروس مقطع کارشناسی رشته هوشبری
اعضای هیات علمی گروه هوشبری
اعضای هیئت علمی
EDO دفتر توسعه آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پردیس علوم پزشکی چابهار</span>پردیس علوم پزشکی چابهار
گروه بهداشت
گروه پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجتمع آموزش عالی سلامت نیکشهر</span>مجتمع آموزش عالی سلامت نیکشهر
گروه های آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه ( EDC)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز آموزشی درمانی</span>مراکز آموزشی درمانی
بیمارستان ایران
بیمارستان خاتم الانبیاء
بیمارستان امام علی (ع)
بیمارستان 22 بهمن
بیمارستان روانپزشکی شفا
مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز آموزش مداوم</span>مرکز آموزش مداوم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضا</span>اعضا
دبیر
کارشناسان
اپلیکیشن اموزش مداوم
وبینار برگزار شده
سامانه آموزش مداوم
تماس با ما
مرکز آموزشی و مهارتی
ارتباط با ما
Collapse منو اصلی معاونت آموزشیمنو اصلی معاونت آموزشی
دفتر معاونت آموزش
معاونت فرهنگي دانشجويي
اعضاي هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه فوريت هاي پزشكي
دانشکده بهداشت
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پزشکی
وب سايت كتابخانه ي مركزي دانشگاه
راهنماي استفاده از منابع الكترونيكي
سامانه بانك اطلاعاتي جامع پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
پايگاه هاي اطلاعاتي
Collapse آيتم هاي پوستهآيتم هاي پوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزش، تحقيقات و دانشجويي</span>معاونت آموزش، تحقيقات و دانشجويي
همكاران
معاون آموزشي،تحقيقات و دانشجويي
مركز آموزش مداوم علوم پزشكي
مركز مطالعات و توسعه آموزش
اداره مشاوره
واحد علم سنجي اعضاي هيئت علمي
نيروي انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> مديريت آموزش و تحقيقات </span> مديريت آموزش و تحقيقات
مدير آموزش و تحقيقات
توسعه فناوري سلامت
اداره خدمات آموزشي و دانش آموختگان
امور پژوهشي و ارزيابي تحقيقات
آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی
اداره خدمات آموزشي
آئين نامه ها، فرآيند ها و برنامه هاي آموزشي
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> مديريت دانشجويي و فرهنگي </span> مديريت دانشجويي و فرهنگي
معاونت فرهنگي دانشجويي
اداره رفاه
كارشناس تغذيه
كارشناس امور خوابگاه ها
كارشناس امور فرهنگي و فوق برنامه
كارشناس امور پژوهشي (قرآن و عترت)
مربيان تربيت بدني
انواع وام
تعهد محضری
صدور تسویه حساب صندوق رفاه
لينك هاي ويژه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علم سنجي</span>علم سنجي
فايل هاي آموزشي
ليست مجلات نمايه شده در پايگاه هاي اطلاعاتي معتبر
تماس با ما
لينك هاي مفيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره مشاوره</span>اداره مشاوره
فصل نامه پيام مشاور
تست ها
آئين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي</span>دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
كارگروه ها
بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
استانداردهاي اعتباربخشي موسسه اي
تماس با ما
لينك هاي ويژه علم سنجي
Collapse منو علم سنجيمنو علم سنجي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي واحد</span>معرفي واحد
معرفي واحد علم سنجي
معرفي مسئول واحد
معرفي همكاران
اهداف علم سجي
شرح وظايف
شاخص هاي علم سنجي
آئين نامه ها و فرم ها
كتب و مقالات
ارزشيابي دانش آموختگان
فايل هاي آموزشي
ارائه بازخورد
تماس باما
Collapse منو تحول و نورآوریمنو تحول و نورآوری
خانه
معرفي
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
كارگروه ها
بسته هاي تحول و نوآوري
لينك ها
تماس باما
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
آدرس
نقشه سايت
ليست كارگاه ها
آموزش ها
اطلاعيه هاPowered by DorsaPortal