۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
اخبار
كسب رتبه چهارم مسابقات دانشجويي كسب و كار توسط دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
كسب رتبه چهارم مسابقات دانشجويي كسب و كار توسط دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
1398/08/17
اطلاعیه ها
کارگاه و همایش
كارگاه دو روزه آموزشي مراقبت تكاملي نوزادان در جهت توانمندسازي پزشكان و پرستاران در مراقبت تكاملي نوزادان در ايرانشهر به كار خود پايان داد.
1397/02/30
برگزاري كارگاه آموزشي سامانه حضور و غياب (اتوماسيون تردد)
1397/02/16
كارگاه آموزشي ويژه بيماران MS و خانواده بيماران تشكيل شد
1396/03/02
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal