۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
معاونت تحقيقات و فناوري
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت
 1  دريافت و چاپ مقالات محققين (مجلات دانشگاه)
 فرآيند  مستندات  
 2  سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي (پژوهشيار) مراجعه به سامانه 
   
 3  جستجو در منابع علمي دانشگاه (كتابخانه ديجيتال)
   
 4  جستجو در كتب الكترونيك (Ebooks)
   
 5  ثبت نام جهت عضويت در كميته تحقيقات دانشجويي
فرايند
   
 6  پاسخ به سوالات مراجعين به كتابخانه (پرسش از كتابدار)
   
 7  دريافت پيشنهاد خريد كتاب و تهيه منابع
فرايند
   
 8 كارشناسي اوليه طرح هاي تحقيقاتي در سطح معاونت تحقيقات و فناوري 
فرآيند 
 مستندات  

 كارشناسي فني طرح هاي تحقيقاتي فرآيند 
 مستندات  
10 
بررسي طرح هاي تحقيقاتي از نظر اخلاق در پژوهش 
فرآيند 
 مستندات  
11 
 برآورد هزينه طرح هاي تحقيقاتي(هزينه پرسنلي +آزمايشات تخصصي) فرآيند 
 مستندات  
12 
 برگزاري شوراي پژوهشي دانشگاه فرآيند 
 مستندات  
13 
 تنظيم قرارداد طرح هاي تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه فرآيند 
 مستندات  
14 
صدور معرفي نامه مجريان طرح هاي تحقيقاتي به مركز هدف اجراي طرح 
فرآيند 
 مستندات  
15 
 پرداخت 50يا 75 درصد از هزينه كل طرح به مجري طرح تحقيقاتي فرآيند 
 مستندات  
16 
 بررسي و تاييد گزارش پاياني طرح تحقيقاتي و يا منتج از پايان نامه فرآيند 
 مستندات  
17 
نظارت طرحهاي تحقيقاتي 
فرآيند 
 مستندات  
18 
 تسويه حساب با مجري طرح تحقيقاتي پس از ارائه گزارش نهايي (با نظارت ناظر) فرآيند 
 مستندات  
19 
 فرآيند تسويه حساب با مجري پس از ارائه گزارش نهايي (از طريق فاكتور) فرآيند 
 مستندات  
20 
ارزيابي، تصويب و اجراي طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي 
فرآيند 
 مستندات  
21 
 برگزاري كارگاه هاي آموزشي دانشجويي در حيطه پژوهش فرآيند 
 مستندات  
22 
 برگزاري همايش هاي دانشجويي فرآيند 
 مستندات  
23 
 تكميل پروفايل علم سنجي اعضاي هيئت علمي دانشگاه مراجعه به سامانه  مستندات  
24
  فرآيند 
 مستندات

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/12
تعداد بازدید:
664
Powered by DorsaPortal