۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
بيمارستانها
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت
 1  پذيرش بيمار در بيمارستان
 فرآيند  مستندات  
 2 ترخيص بيمار با رضايت شخصي 
 
 3
ترخيص بيمار با دستور پزشك
 
 4 ارائه خدمات دياليز 
 
 5
ارائه خدمات تالاسمي
 
 6 انجام درخواست گرافي ساده بيماران بستري 
 
 7  تحويل دارو به بيماران بستري
 فرآيند  مستندات  
 8  آموزش به بيمار
 فرآيند  مستندات  
 9  ثبت دستورات شفاهي پزشك
 فرآيند  مستندات  
 10 دارودهي صحيح 
 فرآيند  
 11 احياي قلبي و ريوي 
 فرآيند  
 12 درخواست مشاوره 
 فرآيند  
 13 مديريت مواجهه شغلي 
 فرآيند  
 14 نگهداري و انتقال نمونه هاي پاتولوژي  به آزمايشگاه
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
503
Powered by DorsaPortal