۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
اخبار
بازدید اداره پرستاری از بیمارستان امید مهرستان مورخ 1400/7/12
شیفت صبح مورخ 1400/7/12 از بخش های درمانی بیمارستان امید مهرستان توسط اداره پرستاری در راستای ارزیابی روند ارائه خدمات در آن بیمارستان بازدید به عمل آمد.
1400/07/20
گزارش تصویری
آموزش ها
'NoData' not found in DataDic
Powered by DorsaPortal