دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
نام و نام خانوادگی: مهندس كاظم موحد
شماره تلفن: 05437213892
پست الکترونیک:
سمت: رئيس اداره منابع فيزيكي
آدرس: ايرانشهر خيابان امام خميني نبش امام خميني 46

Powered by DorsaPortal