دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
نام و نام خانوادگی: يحيي ميرزاد
شماره تلفن: 05437226463
پست الکترونیک:
سمت: مسئول دفتر
آدرس: ايرانشهر خيابان نور كوچه جنب پارك شهداء

Powered by DorsaPortal