خبر فوری:
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
معرفی
حوزه رياست
معاونتها
دانشكده ها
شبكه ها
بيمارستان ها
عكس و رسانه
تكريم ارباب رجوع
نظام پيشنهادات
شماره تلفن ها
ارتباط با ما
Collapse منو اصلي جديدمنو اصلي جديد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی </span>معرفی
معرفی ریاست دانشگاه
سیاست‌های کلی سلامت
اهداف سازمانی
درباره دانشگاه
بیانیه حریم خصوصی دانشگاه
بیانیه توافق سطح خدمات
راهبرد مشارکت دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> حوزه ریاست </span> حوزه ریاست
معرفی دفتر ریاست
مشاور
مرکز مدیریت حراست
روابط عمومی
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
شورای سیاست گذاری
مدیریت هسته گزینش
اداره بازرسي ،ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات
اداره پرستاري
دبیرخانه هیات امناء و امور شوراها
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
اداره مشارکت های اجتماعی
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث
امورحقوقی و قراردادها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> معاونتها</span> معاونتها
معاونت بهداشت
معاونت درمان
معاونت آموزشی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت غذا و دارو
معاونت توسعه مدیریت و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">  دانشکده ها</span> دانشکده ها
دانشکده پزشکی
مجتمع آموزش عالي سلامت نيكشهر
دانشکده پرستاری چابهار
دانشکده بهداشت و پیرا پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه ها </span>شبکه ها
شبکه بهداشت و درمان نیکشهر
شبکه بهداشت و درمان چابهار
شبکه بهداشت و درمان کنارک
شبکه بهداشت و درمان بمپور
شبکه بهداشت و درمان فنوج
شبکه بهداشت و درمان دلگان
شبکه بهداشت و درمان مهرستان
شبکه بهداشت و درمان راسک
مرکز بهداشت ایرانشهر
مرکز بهداشت سرباز
مرکز بهداشت قصر قند
مرکز بهداشت دشتیاری
مرکز بهداشت لاشار
مرکزبهداشت زرآباد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیمارستان ها</span>بیمارستان ها
مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ایران
مرکز آموزشی درمانی بیمارستان خاتم الانبیاء
بیمارستان ولایت راسک
بیمارستان 22 بهمن نیکشهر
بیمارستان امام علی(ع)
بیمارستان امام رضا (ع) دلگان
بیمارستان امام حسین (ع) کنارک
بیمارستان ولیعصر (عج) فنوج
بیمارستان امید مهرستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دولت و مردم</span>دولت و مردم
میز خدمت الکترونیک
تکریم ارباب رجوع
نظام پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت
ارسال شکایات شما
لیست خدمات شناسه دار حوزه سلامت
شماره تماس واحدهای تحت پوشش دانشگاه
پایگاه‌های تزریق واکسن کرونا دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات بودجه ای</span>قوانین و مقررات بودجه ای
قوانین مرتبط با پیشگیری نظارت و مقابله با فساد
قانون بودجه سال 1398 کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه 1399
قانون بودجه سال 1399 کشور
لایحه بودجه سال 1400 کشور
Collapse منو بالامنو بالا
ورود اعضا / عضويت
پست الكترونيك
نقشه سايت
Collapse منو اصلي جديد _11منو اصلي جديد _11
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی </span>معرفی
معرفی ریاست دانشگاه
سیاست‌های کلی سلامت
اهداف سازمانی
درباره دانشگاه
نمودار سازمانی
شورای فناوری اطلاعات دانشگاه
بیانیه حریم خصوصی دانشگاه
بیانیه توافق سطح خدمات
راهبرد مشارکت دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> حوزه ریاست </span> حوزه ریاست
معرفی دفتر ریاست
مرکز مدیریت حراست
روابط عمومی
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
مدیریت هسته گزینش
اداره بازرسي ،ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات
اداره پرستاري
دبیرخانه هیات امناء و امور شوراها
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> معاونتها</span> معاونتها
معاونت بهداشت
معاونت درمان
معاونت آموزشی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت غذا و دارو
معاونت توسعه مدیریت و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">  دانشکده ها</span> دانشکده ها
دانشکده پزشکی
گروه مامائي
گروه پرستاري
گروه فوريت هاي پزشكي
مجتمع آموزش عالي سلامت نيكشهر
مجتمع آموزش عالي سلامت چابهار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه ها </span>شبکه ها
شبكه بهداشت و درمان نيكشهر
شبكه بهداشت و درمان سرباز
شبكه بهداشت و درمان چابهار
شبكه بهداشت و درمان كنارك
شبكه بهداشت و درمان بمپور
مركز بهداشت فنوج
مركز بهداشت ايرانشهر
مركز بهداشت دلگان
مركز بهداشت قصر قند
مركز بهداشت مهرستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیمارستان ها</span>بیمارستان ها
بیمارستان ایران
بيمارستان خاتم الانبياء
بيمارستان ولايت
بيمارستان 22 بهمن
بيمارستان امام علي(ع)
بیمارستان اما رضا (ع) دلگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دولت و مردم</span>دولت و مردم
میز خدمت الکترونیک
تکریم ارباب رجوع
نظام پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت
سکوی رایزنی دیجیتال دانشگاه
تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات
ارسال شکایات شما
ارتباط با مدیرانPowered by DorsaPortal