۱۴۰۱ هفتم آذر
کارشناسان آموزش دانشکده ها و گروه های آموزشی
کارشناسان مسئول آموزش دانشکده ها 
 

نام و نام خانوادگی: سودابه آزاد

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
سمت: کارشناس مسئول آموزش دانشکده پزشکی
تلفن:05437210483
 داخلی: 119

نام و نام خانوادگی:فرزانه کاووسی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس مسئول آموزش دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
تلفن:05437210483
 داخلی: 119


کارشناسان گروه های آموزشی
=========================================================================================================================================
نام و نام خانوادگی:عاطفه رس

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت 
سمت: کارشناس گروه فوریت های پزشکی
تلفن:05437210483
داخلی: 119

 

======================================================================================================================


نام و نام خانوادگی: زهرا خدایاری
تحصیلات:پرستاری

سمت: کارشناس دوره فیزیوپات پزشکی
تلفن: 05437210483
داخلی:119


====================================================================================================================
نام و نام خانوادگی:مریم معلوم زهی
تحصیلات: کاردانی بهداشت محیط
سمت: کارشناس گروه مامایی پیوسته
تلفن:05437210483
داخلی: 119

 =====================================================================================================================
نام و نام خانوادگی:مهری شیرانی
تحصیلات: کاردانی حسابداری
سمت: کارشناس گروه مامایی
تلفن:05437210483
داخلی:119
===================================================================================================================== 
 نام و نام خانوادگی:سمیه برهانی

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر

 سمت:کارشناس  گروه اتاق عمل 

تلفن :05437210483
داخلی: 119
 
=====================================================================================================================
 نام و نام خانوادگی:نعیمه امین

تحصیلات:کارشناس ادبیات

 سمت:کارشناس گروه پرستاری

تلفن :054327210483
داخلی:119
=====================================================================================================================
 
 نام و نام خانوادگی:مهری میرکازهی

تحصیلات: کارشناس امور حقوقی

 سمت:کارشناس  گروه های اتاق عمل و هوشبری

تلفن :05437210483
داخلی:119

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/28
تعداد بازدید:
5562
Powered by DorsaPortal