خبر فوری:
معرفی مدیر آموزشی

دکتر فریده براهوئی

 
 
 


مدرک تحصیلی :   دکتری برنامه ریزی

شماره تماس : 0543722483  داخلی : 126

پست الکترونیکی :  شرح وظایف

* مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان

* تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های دانشگاهی با همکاری شورای آموزشی و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
* رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشکده ها و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها
* نظارت بر امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان و صدور گواهی اشتغال به تحصیل آنها 
* نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات و گواهی مدارک تحصیلی
* نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه
* تهیه و تنظیم امار و اطلاعات رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح
* نظارت بر امور انتقال و میهمانی دانشجویان با توجه به مقررات و ضوابط تعیین شده
* برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی به منظور مبادلات دانشجویی و آموزشی 
* تهیه و تدوین مقررات خدمات آموزشی برای پیشنهاد به شورای آموزشی دانشگاه جهت تصویب 
* ایجاد و حفظ هماهنگی میان دانشکده ها و موسسات تابعه دانشگاه در مورد فعالیت های خدمات آموزشی 
* ایجاد هماهنگی بین فعالیت های ادرات تابعه 
* مسولیت در کمیسیون موارد خاص دانشگاه
* کنترل کار ادرات تابعه ، پذیرش و میهمانی و نقل و انتقال دانشجو ، امور اداری و تحصیلی، مشمولین   و موارد خاص امور فارغ التحصیلان و آمار و خدمات رایانه ای از طریق اعمال نظارت بر کار آنها
* نظارت بر اجرای آئین نامه ، مقررات خدمات آموزشی دانشکده ها و واحد های تابعه 
* نظارت بر کلیه فعالیت های   واحد خدمات ماشینی اعم از صدور کارت دانشجویی ، کارنامه ترمی، لیست نمرات ، لیست حضور و غیاب 
* نظارت بر دبیرخانه شورای آموزشی دانشگاه و تدوین مصوبات آن شورا و نظارت بر اجرای آن

تاریخ به روز رسانی:
1401/09/05
تعداد بازدید:
21361
Powered by DorsaPortal