۱۴۰۱ دوشنبه ۷ آذر
روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: محسن حسین بر
سمت: مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر 
 
 
 نام و نام خانوادگی: علی اکبر جهانتیغی
سمت: کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
 
 
نام و نام خانوادگی: حامد سهرابی
سمت: کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر 
 
 
نام و نام خانوادگی: محمدتقی دامنی
سمت: کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر 
 
 
نام و نام خانوادگی: مهران کریم نیا
سمت: کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر  
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/05/18
تعداد بازدید:
10304
Powered by DorsaPortal