۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد
اخبار
دكتر محمدمهران اميني فرد سرپرست دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر اظهار داشت:در ادامه توجهات خاص وزير محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به ارتقا شاخص هاي بهداشتي و درماني مناطق محروم و درراستاي توسعه خدمات تشخيصي درماني وبا دستور ويژه مقام عالي وزارت و پيرو پيگيريهاي مكرر رييس مجمع نمايندگان استان سيستان و بلوچستان و نماينده حوزه انتخابيه جناب آقاي دكتراميني فرد و همراهي هاي جناب اقاي ايران تژادنماينده مردم نيكشهر وقصرقند برگ زرين ديگري به خدمات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر افزوده شد.
1396/05/24
کارگاه و همایش
كارگاه آموزشي ويژه بيماران MS و خانواده بيماران تشكيل شد
1396/03/02
كارگاه آموزشي پاپ اسمير،براي ماماهاي مركز بهداشتي و درماني شهرستانهاي سرباز ،فنوج، قصرقند و نيكشهر در سالن كنفرانس مركزبهداشت شهرستان نيكشهر برگزار شد
1396/03/01
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal